Contact Us

Contact Us

Your location:Home  > Contact Us > Contact Us

Company Address: 166 ZhengfangMid-road Jiangning, Nanjing city, Jiangsu province, China.

Postal code: 211111

Tel:  +86 25 68005600

Fax:  +86 25 68005618

Http: www.gs-epi.com

E-mail: epi@gs-epi.com